Za prachy sotva znatelný si užijete šou...

Zabereme hej hou, taháme kameny a ty co nejdou rozdrtíme pěstí, od rána do noci a paže znavený...
SecondHand Kabát revival Rusava
Milujeme muziku a hlavně Kabáty...